Oferta

  • Szkolenia wstępne BHP;
  • Szkolenia okresowe BHP dla:

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
◦ pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych (szkolenia możliwe w formie e-learningu)
◦ pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych (szkolenia możliwe w formie e-learningu)
◦ szkolenia dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami oraz pracodawców (szkolenia możliwe w formie e-learningu)

  • Ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy;
  • Opracowywanie instrukcji BHP;
  • Dokumentacja powypadkowa;
  • Doradztwo w zakresie prawa pracy, BHP i p.poż.;
  • Pełnienie funkcji koordynatora BHP w sytuacjach wymaganych przepisami;
  • Obsługa BHP;
  • Przeglądy sprzętu PPOŻ;
  • Szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej;

Cennik usług jest negocjowany indywidualnie.